Urakointi+

Blogi ja Uutiset

UrakointiPlus Oy:n vetovastuu vaihtuu

Kalle Kulonen on nimetty UrakointiPlus Oy:n liiketoimintajohtajaksi, ja Sampo Pilli-Sihvola luovuttaa hänelle yrityksen vetovastuun 1.10.2021.


Lue lisää

Buildpointista Urakointi+ ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa

Buildpointista Urakointi+ ohjelmiston jälleenmyyjä Suomessa


Lue lisää

UrakointiPlus Oy:lle uusi toimitusjohtaja

UrakointiPlus Oy kehittyy edelleen voimakkaasti – uusi toimitusjohtaja aloittaa työt


Lue lisää

Näin valitset sopivan järjestelmätoimittajan

Urakointialalle suunnattuja toiminnanohjausratkaisuja löytyy useita. Järjestelmän valinta tulee aina tehdä pitäen mielessä, kuinka hyvin järjestelmä palvelee nimenomaan urakointi- ja rakennusalan tarpeita – miksi ostaa järjestelmä toimittajalta, joka on erikoistunut johonkin muuhun toimialaan?


Lue lisää

Miksi laskutuksen automatisointi kannattaa?

Työmaaolosuhteissa tehtävästä lisälaskutettavasta työstä hyötyvät sekä urakoitsija että tilaaja. Urakointiyritykselle projektiin kuulumaton lisätyö on mahdollisuus palvella tilaajaa mahdollisimman hyvin, kun osaaminen ja henkilöresurssit jo löytyvät. Tilaajalle puolestaan on kätevää, kun esimerkiksi projektiin valmistavaan työhön ei tarvitse erikseen ostaa tekijöitä. Automatisoitu järjestelmä pitää huolen laskutuksen toteutumisesta ja hälyttää, mikäli järjestelmään on kirjattu kustannuksia, muttei saatavaa tuloa.


Lue lisää

Näin tehostat ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessia

Järjestelmän vaihtamiseen voi ohjata yrityksen toimintamallien tai prosessien päivitys tai uudet liiketoiminnalliset tavoitteet. Kun yrityksessä on tehty päätös siitä, että nykyinen toiminnanohjaus halutaan vaihtaa, on jo tunnistettu selkeä ongelma tai haaste, johon toivotaan ratkaisua. Onnistuneen projektin määrittävä tekijä ei siis koskaan ole hinta, vaan järjestelmän huolellinen käyttöönotto. Miten käyttöönotto kannattaa tehdä, jotta uutta järjestelmää päästään käyttämään paitsi nopeasti, myös heti alusta saakka mahdollisimman tehokkaasti?


Lue lisää

Mikä on urakointijärjestelmä?

Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Ideaalitilanteessa ERP-järjestelmä on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri toiminnot saadaan yhdistettyä yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tässä blogiartikkelissa kerromme, millainen on nimenomaan urakointitoimialan yrityksille suunnattu toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuus ja miten alan työtehtävät on mahdollista toteuttaa järjestelmässä.


Lue lisää

Ensimmäiset askeleet urakointijärjestelmän vaihtoon: Milloin ja miksi?

Markkinoilla vallitsee tällä hetkellä ERP-ostajan markkinat. Järjestelmän vaihtamiseen voi ohjata yrityksen toimintamallien tai prosessien päivitys tai uudet liiketoiminnalliset tavoitteet. Kun yrityksessä on tehty päätös siitä, että nykyinen toiminnanohjaus halutaan vaihtaa, on jo tunnistettu selkeä ongelma tai haaste, johon toivotaan ratkaisua. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinta tulisikin aina tehdä sen pohjalta, millaisiin ongelmiin kaivataan vastausta ja kuinka järjestelmän toimittaja pystyy auttamaan yritystä muuttumaan uuden järjestelmän myötä. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten vaihtaminen käytännössä aloitetaan!


Lue lisää

Näin sähköinen taloushallinto sujuu yhteistyössä tilitoimiston kanssa

Sähköiset järjestelmät mahdollistavat aiempaa joustavamman työnjaon tilitoimiston ja urakointiyrityksen välille. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Näin pystytään tekemään liiketoiminnallisesti parempia päätöksiä ja vieläpä aiempaa nopeammassa aikataulussa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuvoittaa kirjanpitoa ja vapauttaa enemmän aikaa oleelliseen.


Lue lisää

Taloushallinnon haasteet ratkaistaan perusprosesseja tehostamalla

Perinteisesti urakointiyrityksen taloushallinnon osa-alueet toimivat toisistaan erillisissä järjestelmissä, tiedostoissa tai jopa pelkästään paperikansioissa. Manuaaliset taloushallinnon toiminnot teettävät ylimääräistä työtä. Läpinäkyvyys taloushallinnon osa-alueiden välillä on usein heikkoa, ja taloushallinnon työläys aiheuttaa johdolle tai taloushallinnosta vastaaville työntekijöille tuskaa. Mitä haasteita urakointi- ja rakennusalan yrityksien taloushallintoon liittyy, ja kuinka ne ratkaistaan?


Lue lisää