Urakointi+

Blogi ja Uutiset

13.3.2018 13:12

Ilman suunnitelmallisuutta ja resursoinnin organisointia ilmenee haasteita väistämättä jossain vaiheessa, vaikka kaikki tuntuisikin olevan ihan hyvin. Kasvutavoitteet voi unohtaa, mikäli resursointi ei ole suunnitelmallista ja tietoon perustuvaa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, millaisten resursointiin liittyvien haasteiden kanssa urakointiyrityksissä tyypillisesti painitaan. Jos jokin haasteista kuulostaa tutulta, on toiminnan tehostamiselle tarvetta.

Vaiheittainen työ vaatii huolellista suunnittelua

Resursoinnin haaste syntyy urakointialalle tyypillisestä vaiheittaisesta työstä. Kun työn vaiheet on porrastettu ja jokainen vaihe aikataulutettu, on liiketoiminnallisesti kriittistä, että vaiheet toteutuvat odotetusti. Aina tämä ei ole realistista, sillä muuttuvat olosuhteet eivät ole hallittavissa.

Toisaalta äkilliset poikkeamat henkilöresursoinnissa, esimerkiksi sairastapaukset, tuottavat työnjohdolle tulenpalavan kiireen ratkaista uudelleen aikataulutus. Tehoton resursointi muodostuu ongelmaksi heti, kun tapahtuu pieni poikkeama tai virhe. Näitä poikkeamia joudutaan paikkaamaan usein vähän isommalla telalla, ja vahingot ovat moninkertaiset. Siihen voi kuitenkin vaikuttaa, miten nopeasti muutoksiin reagoidaan ja poikkeamat paikataan.

Väärään aikaan, väärässä paikassa

Kokemuksemme mukaan keskeisin haaste henkilöresursoinnissa on se, että kaikki oleellisimmat resurssit saadaan oikeaan paikkaan juuri oikeaan aikaan. Etenkin henkilöresursoinnissa monesti ongelmana on ennakoimattomuudesta juontuvat turhat tunnit, jolloin odotellaan esimerkiksi materiaalin saapumista työmaalle. Jos henkilö- tai materiaaliresurssien tarve vaihtelee kovasti, joutuu yrityksen johto tekemään nopeitakin valintoja sen suhteen, mistä tarvittavat materiaalit tai työntekijät oikein saadaan.

Organisoimaton tavarantilaaminen aiheuttaa usein merkittäviä haasteita materiaaliresursoinnille. Projektin tarvittava resursointi tulisi suunnitella jo hyvissä ajoin, jo samaan aikaan kun asiakkaan kanssa sovitaan työn toteutuksesta. Toisinaan esimerkiksi materiaaleja täytyy tilata jo hyvin pitkälle etukäteen, jotta työ päästään aloittamaan ajoissa. Samaan aikaan käytössä olevan varastotilan laajentaminenkaan ei ole järkevää ratkaisu. Kun ennakointi perustuu arvailuun ja nopeisiin päätöksiin, on virhearviointien riski suuri. Pahimmillaan tavara seisoo työmaalla lumisateessa, kun odotellaan laitteen saapumista.

Kokonaiskuva puuttuu tehottoman tiedonkulun vuoksi

Yksi keskeinen resursoinnin ongelma hallinnollisesti on tiedonkulku. Työmaalta tuleva tieto on aina myöhässä, ja hallinnon kannalta puuttuu tieto siitä, onko jokin asia tehty, kesken vai aloittamatta – ja mistä syystä. Esimerkiksi tuntikirjausten saamisessa voi mennä viikkoja, jos kirjaus tehdään paperilapuille. Tällainen tieto on liian vanhaa, ja heijastuu laskutukseen. 

Jos kaikki hallinto pyörii vain paperien ja Excel-taulukoiden varassa, on äärimmäisen vaikeaa muodostaa kokonaiskuvaa toiminnasta. Tämä korostuu etenkin suuremmissa urakointialan yrityksissä, joissa toiminta on hajaantunut ympäri maan.

Haluatko välttää resursoinnin sudenkuopat?

Lataa maksuton pikaoppaamme Urakointiyrityksen tehokas resursointi, josta löydät lisää tietoa resurssien suunnitelmalliseen hyödyntämiseen! Pikaoppaasta voit lukea myös, mitä kaikkea tehokas resursointi mahdollistaa Mestarinikkarit Oy:lle, joka toimii Suomessa 11 paikkakunnalla.

Lataa maksuton pikaopas