Urakointi+

Blogi ja Uutiset

5.3.2018 14:04

Kokemuksemme mukaan urakointialan liiketoiminnan kasvu muodostuu tänä päivänä valtaosin siitä, kuinka tehokkaasti yritys resursoi toimintaansa. Haastavassa markkinatilanteessa sekä kovan kilpailun keskellä kannattavuudesta huolehtiminen ja kilpailukyvyn säilyttäminen on yritykselle ensiarvoisen tärkeää. Hintojen korottaminen ei useinkaan ole vaihtoehto kannattavuuden parantamiseksi, jolloin ainoaksi keinoksi jää hyödyntää nykyiset resurssit tehokkaammin. Mutta mitä kaikkea urakointiyrityksen resursseilla yleensä tarkoitetaan?

Työntekijät

Urakointiyritykselle työntekijät ovat tärkein resurssi. Tämä resurssi kattaa ammattimiesten kuten muurareiden, timpureiden ja asentajien oikean määrän työmaalla sekä lisäksi työnjohdon. Taidokas henkilöresursointi helpottaa johdon työtä, ja auttaa varmistamaan, että oikea työntekijä on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tämä korostuu etenkin niiden yrityksien kohdalla, jotka käyttävät alihankkijoita. Suunnitelmalliseen henkilöresursointiin kuuluu kattava kuva kaikista yrityksen työmaista, projekteista ja keikoista. Tällöin henkilöresurssit myös jakautuvat tasaisesti – yhdellä työmaalla ei pyöritellä peukaloita samalla, kun toisaalla tehdään ylityötunteja liiallisen työkuorman vuoksi. Kun henkilöresurssit ovat kohdallaan, ei synny turhia tunteja tai kustannuksia.

Työmateriaalit

Toinen tärkeä resurssi ovat työmateriaalit, eli materiaaliresurssit. Projekti tai keikka ei saisi venähtää puuttuvien materiaalien vuoksi, ja henkilöresursointi kärsii, mikäli työntekijä joutuu käyttämään puolet suunnitellusta työajasta rautakaupassa. Monilla pienemmillä yrityksillä ei ole käytössään suurta varastotilaa, joten on ennakoitava tarkkaan paljonko mitäkin materiaalia tarvitaan.

Materiaaliresursointiin kuuluu myös etenkin kokoluokaltaan hieman isompien yrityksen kohdalla laitteet ja työkalut. Toimivien laitteiden ja työkalujen tulee olla samassa paikassa, kun työntekijätkin. Mikäli jotain laitetta ei ole yrityksen omassa käytössä, on hyvä tietää myös ennakointi laite- ja tarvikevuokraa varten. Huolellisella materiaaliresursoinnilla varmistetaan, etteivät työvälineet seiso työmaalla pitkään käyttämättä sääolojen armoilla.

Hallinto

Kolmas tärkeä resurssi urakointiyritykselle on hallinto. Monessa urakointiyrityksessä hallinnolliset tehtävät työllistävät runsaasti manuaalisten työvaiheiden vuoksi. Hallinnolliseen työhön kuuluu esimerkiksi tuntikirjausten tarkistaminen ja toimitus palkanlaskijalle, tilausten tekeminen, laskuttaminen sekä vuosittaiset tehtävät, kuten säännölliset ilmoitukset viranomaisille.

Haluatko tietää lisää?

Ilman suunnitelmallisuutta ja resursoinnin organisointia ilmenee haasteita väistämättä jossain vaiheessa, vaikka kaikki tuntuisikin olevan ihan hyvin. Kasvutavoitteet voi unohtaa, mikäli resursointi ei ole suunnitelmallista ja tietoon perustuvaa.

Lataa maksuton pikaoppaamme Urakointiyrityksen tehokas resursointi, josta löydät lisää tietoa resurssien suunnitelmalliseen hyödyntämiseen!