Urakointi+

Blogi ja Uutiset

Huolellinen suunnittelu vaikuttaa ERP-hankkeen takaisinmaksuaikaan

Kun ERP-projektia käynnistellään, on monella ensimmäisenä huolenaiheena kustannukset. Kuukausihinnan laskutus sekä käyttöönottohinta ovat osa projektin kiinteitä kuluja, joita voidaan tuotteistetussa toiminnanohjausjärjestelmässä säädellä hyvinkin yrityskohtaisesti. Hankkeelle varattava käyttöönottokustannus ja kuukausibudjetti onkin hyvä määritellä, mutta vielä tärkeämpää on järkevän investoinnin takaisinmaksulaskelman laatiminen. Miten nopeasti koko yrityksen kattava investointi maksaa itsensä takaisin? Monien yritysten kohdalla niin sanotusta ”rahavuodosta” aletaan keskustella vasta, kun toiminnanohjausprojektin takaisinmaksuaika nousee keskiöön. Takaisinmaksuaikaan vaikuttaakin oleellisesti se, kuinka paljon yritys vuotaa rahaa kuukausittain niin sanotusti kankkulan kaivoon, kun aikaa kuluu manuaaliseen paperin pyörittelyyn.


Lue lisää

Tutustu toimittajaan ERP-järjestelmän takana

Harkitseeko urakointiyrityksesi toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa? ERP-järjestelmä on aina urakointiyritykselle paitsi merkittävä investointi, myös yksi suurimmista muutosprosesseista, joihin yritys voi ryhtyä. Ei siis ole ihmekään, että järjestelmän ostovaiheessa herää paljon kysymyksiä. Projektiin liittyviä riskejä ei meidänkään mielestämme pidä vähätellä. Järjestelmätoimittajilla on kuitenkin suuri merkitys hankkeen onnistumiselle, joten on hyvä perehtyä laajasti eri vaihtoehtoihin välttääkseen sudenkuopat.


Lue lisää

Toimiva tiedonhallinta laittaa urakointiyrityksen rahavirran liikkeelle

Usein rakennus- ja urakointiyritysten tehokkuuden jarruna on eri toiminnoista ja lähteistä tulevan tiedon hallitsemattomuus. Myös kustannusten ja resurssien seuranta takkuaa, kun tieto on hajautettuna eri tiedostoihin ja työvälineisiin.

Vaikka tiedonhallintaan liittyvät vaikeudet ovat monelle liiankin tuttuja, harvassa ovat ne yritykset, joissa tiedetään mitä kaikkea tehokkaalla toiminnanohjauksella voidaan saavuttaa.


Lue lisää

Toiminnanohjausjärjestelmä nostaa tehokkuutta ilman kompromisseja

Urakointiyritysten kädenjälki on tyypillisesti nähtävissä kymmenissä tuhansissa kodeissa, hotelleissa, konttoreissa ja liiketiloissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Toiminnan kasvaessa monilla urakointiyrityksillä perinteisesti muodostuvat haasteiksi muun muassa resurssien hallinta, kannattavuuden seuranta ja logistiikka.


Lue lisää

7 vinkkiä urakoitsijalle ERP:n hankintaan

Reilun vuoden aikana YAP Solutions Oy:n myyntipäällikkönä olen saanut käydä noin sadan urakointialan yrityksen kanssa keskusteluja toiminnanohjauksen kehittämisestä. Osan kanssa keskustelut ovat edenneet sopimukseen asti, osan kanssa keskustelut päättyivät nopeasti. Jatkuakseen ehkä myöhemmin.


Lue lisää