Urakointi+

Blogi ja Uutiset

27.3.2018 15:30

Perinteisesti urakointiyrityksen taloushallinnon osa-alueet toimivat toisistaan erillisissä järjestelmissä, tiedostoissa tai jopa pelkästään paperikansioissa. Manuaaliset taloushallinnon toiminnot teettävät ylimääräistä työtä. Läpinäkyvyys taloushallinnon osa-alueiden välillä on usein heikkoa, ja taloushallinnon työläys aiheuttaa johdolle tai taloushallinnosta vastaaville työntekijöille tuskaa. Mitä haasteita urakointi- ja rakennusalan yrityksien taloushallintoon liittyy, ja kuinka ne ratkaistaan?

Taloushallinnon perusprosessit sujuviksi

Taloushallinnon tehostamisessa ei tarvitse keksiä pyörää uudelleen, vaan perusprosessien tehokkuus, seuranta ja integrointi laajemmin riittää. Urakointi- ja rakennusalan yrityksen taloushallinto koostuu tarkemmasta toimialasta tai yrityksen koosta riippumatta tyypillisesti muutamista osa-alueista:

  • Myyntilaskutus
  • Ostolaskujen kierto, hyväksyntä ja maksatus ja huomioiminen projekteille
  • Käteis- ja kulukuitit työmateriaaliostoista
  • Palkanlaskentatiedot tuntikirjausten pohjalta
  • Viranomaisvelvoitteet, kuten rakentajailmoitukset, oikeanlainen kirjanpito, verokäsittely ja rakennuspalvelun käännetty ALV.

Tyypillisesti tilitoimiston tehtävät rullaavat on omassa järjestelmässään sähköisesti, mutta ei kytkettynä yrityksen muihin toimintoihin. Tiedot toimitetaan usein tilitoimistolle paperilla tai erillisessä sähköisessä tiedostossa, joista tiedot joudutaan syöttämään käsin tilitoimistojärjestelmään.

Ostolaskujen käsittely on monissa urakointiyrityksissä hoidettu perinteisesti paperilla, mikä on kuitenkin hyvin tehotonta ja hidasta volyymin kasvaessa. Myyntilaskutus on hidasta, kun järjestelmää ei ole integroitu muuhun toimintaan. Tulos- ja kassavirtaseuranta puolestaan on vaikeaa, eikä reaaliaikaista projektien kateseurantaa ole ollenkaan.

Sähköinen taloushallinto tehostaa tilitoimistoyhteistyön

Taloushallinto on yksi ensimmäisistä asioista, joka on järkevää ulkoistaa tai sähköistää, kun haetaan liiketoiminnan tehostamista ja säästöjä.

Merkittävin sähköisen taloushallinnon hyöty on tilitoimiston ja urakointiyrityksen välisen yhteistyön automatisoituminen ja helpottuminen. Pilvessä toimivan järjestelmän avulla urakointiyrityksen ei tarvitse enää kuljettaa mukanaan esimerkiksi mappeja tai papereita, vaan sekä tilitoimisto että yritys voivat tehdä kirjauksia ja käyttää tietoja sujuvasti omilta työpisteiltään. Näin myös työnjaosta tulee jouhevampaa.

On tärkeää, että urakointiyrityksessä tiedetään omat tarpeet ja resurssit, jotta tilitoimistoyhteistyöstä saadaan räätälöityä juuri oikeanlainen paketti. Tilitoimisto voi esimerkiksi hoitaa urakointiyrityksen pääkirjanpidon ja palkanlaskennan, asiakas voi itse hyväksyä ostolaskut ja tilitoimisto hoitaa prosessin loppuun. Palkanlaskenta ja kirjanpito tehostuvat, kun asiat hoidetaan sähköisesti eikä papereita tarvitse lähettää erikseen esimerkiksi postitse.

Parhaimmillaan tilitoimiston ja urakointiyrityksen välinen yhteistyö on todella vaivaton ja helppo kumppanuussuhde. Tilitoimistoyhteistyötä järjestäessään urakointiyrityksen kannattaa huomioida myös tilitoimiston toimialakohtainen asiantuntemus, jolloin tilitoimistossa tunnetaan urakointiyrityksen toimintaa muutenkin kuin pakollisten raporttien muodossa.

Haluatko lisätietoja?

Ne urakointiyritykset, jotka hoitavat taloushallinnon kuntoon heti, saavat enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen. Lue lisää tilitoimistoyhteistyöstä ja taloushallinnon parhaista käytännöistä pikaoppaastamme!

Lataa maksuton pikaopas