Urakointi+

Blogi ja Uutiset

13.6.2017 15:35

Urakointiyritysten kädenjälki on tyypillisesti nähtävissä kymmenissä tuhansissa kodeissa, hotelleissa, konttoreissa ja liiketiloissa niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Toiminnan kasvaessa monilla urakointiyrityksillä perinteisesti muodostuvat haasteiksi muun muassa resurssien hallinta, kannattavuuden seuranta ja logistiikka.

Toiminnan kasvaessa monilla urakointiyrityksillä on edessä toiminnan hajautuminen. Toimintaa voi olla useilla eri työmailla tai jopa paikkakunnilla vaikeuttaen näin kokonaisuuden hahmottamista. Keskitetyn ratkaisun näihin ongelmiin tuo urakointialan tarpeisiin luotu toiminnanohjausjärjestelmä, joka nostaa tehokkuutta nopeastikin ilman kompromisseja.

Yleisimmät haasteet ja kompastuskivet

Kokonaiskuva katoaa helposti hajanaisten ja vähän eri periaatteiden mukaan täytettyjen Excel-taulukoiden ja paperilappujen joukkoon. Samojen tietojen syöttäminen manuaalisesti moneen kertaan ja useisiin eri paikkoihin syö työtehoa. Lisäksi kun käytössä on useita eri järjestelmiä ja sovelluksia, tarvittava tieto hukkuu helposti. Puhumattakaan siitä, jos tarvittava sisältö on löydettävissä ainoastaan paperisista mapeista.

Perinteisesti ongelmiksi tässä vaiheessa muodostuvat myös resurssien hallinta sekä toiminnan ennustettavuus. Työtilanteen ennustettavuus vaikeutuu ja muutos- ja lisätyöt jäävät helposti laskuttamatta. Kuten myyntipäällikkömme Ville Feirikki edellisessä artikkelissaan hyvin toteaa, kasvavan yrityksen kuulee usein sanovan ”homma ei ole ihan hanskassa”, kun puhutaan toiminnanohjauksesta.

Mitä käyttöönotolla on realistista tavoitella?

Yritykselle juuri oikean toiminnanohjausjärjestelmän sekä järjestelmätoimittajan valintaa helpottaa, jos tavoitteet ovat selkeät. Tavoitteiksi voidaan tässä vaiheessa asettaa esimerkiksi:

  • - Lyhentää laskutusviivettä ja parantaa kassavirtaa
  • - Parantaa tulevien kuukausien ennustettavuutta sekä resurssien hallintaa
  • - Saada kaikki hajallaan oleva tieto samaan paikkaan
  • - Tehdä toiminnasta läpinäkyvämpää

Uuden toiminnanohjausjärjestelmän tulee kuitenkin taipua ja mukautua yrityksessä vallitseviin toimintatapoihin eikä toisin päin.

Huonon toiminnanohjausratkaisun vuoksi saatetaan menettää tuhansia joka kuukausi, joten kasvun edellytyksenä on palo tarkastella avoimin mielin mahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen. Toiminnanohjaushanke pitäisikin järjestelmähankkeen sijaan ymmärtää muutoshankkeena.

Mitattava hyöty jokaiselle

Uuden järjestelmän isoin teho näkyy paitsi liiketoiminnan tehostumisessa, myös yrityksen arjessa. Tämä kasvattaa myös työn mielekkyyttä.

Tämän lisäksi tulevaisuuden haasteisiin on helpompi varautua toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Järjestelmä mahdollistaa tehokkaan resurssien seurannan - kun sekä työtunnit että henkilöstö on mitoitettu oikein jopa puolen vuoden päähän, ei yllätyksiä pääse syntymään. Tehokkaan toiminnanohjausjärjestelmän avulla laskutusviiveiden ja katteiden seuranta on lisäksi tarkempaa ja jopa reaaliaikaista.

Lisää aikaa olennaiseen

Urakointialan yrityksen tarpeisiin luodun toiminnanohjausjärjestelmän avulla tieto liikkuu liidistä tarjoukseen, projektiin ja aina kirjanpitoon asti saumattomasti vapauttaen aikaa olennaiseen. Toiminnanohjausjärjestelmä mahdollistaa kokonaiskuvan hallinnan - projektitiedot ovat materiaalitilauksista laskutukseen organisoidusti samassa paikassa ja yhdessä näkymässä.

Järjestelmän käyttöönoton selkeyttäessä kokonaiskuvaa, myös yksittäiset toimijat on mahdollista huomioida entistä paremmin. Sekä myyntiä että resurssitilannetta voi tarkastella esimerkiksi paikkakunnittain ja tuotelinjoittain. Yksittäisistä asennuksista raportointi helpottuu automaattisten mittapöytäkirjojen avulla. Myös työmaakohtaisesti viestiminen ja ohjeistaminen sekä lomien ja sairaslomien tarkastelu tapahtuu järjestelmän kautta vaikka etänä tabletilla.

Haluatko lisätietoja?

Nikkarit on hyvä esimerkki siitä, kuinka vakiintunut ja uskottava yritys voi saada toimintaansa uutta tehoa kohdennetun toiminnanohjausjärjestelmän kautta - ilman kompromisseja.

Keskustellaan lisää siitä, miten tämä temppu on oikeasti tehtävissä!