Urakointi+

Blogi ja Uutiset

20.6.2017 15:38

Usein rakennus- ja urakointiyritysten tehokkuuden jarruna on eri toiminnoista ja lähteistä tulevan tiedon hallitsemattomuus. Myös kustannusten ja resurssien seuranta takkuaa, kun tieto on hajautettuna eri tiedostoihin ja työvälineisiin.

Vaikka tiedonhallintaan liittyvät vaikeudet ovat monelle liiankin tuttuja, harvassa ovat ne yritykset, joissa tiedetään mitä kaikkea tehokkaalla toiminnanohjauksella voidaan saavuttaa.

Yhteinen tieto minimoi virheet

Urakointialan toiminta on monimuotoisuudessaan varsin vaikeasti hallittavaa, jolloin tehokas projektin- ja tiedonhallinta ovat avainasemassa.

Toiminnanohjausjärjestelmän kautta hoidettu yhteydenpito helpottaa jokaisen arkea. Sekä työjohto että työntekijät ovat samalla viivalla siitä, mitä tehtäviä työjonossa on ja kuka ne hoitaa. Virheet ja viivästykset saadaan minimoitua, kun kaikki toimivat yhteisen tiedon pohjalta. Työnohjaukseen, työsuorituksiin tai tavarantoimitukseen liittyvät viiveet tiedonvälityksessä heikentävät työn katetta, ja siksi toiminnanohjausjärjestelmä on myös merkittävä kilpailukyvyn nostaja.

Tiesitkö, että Excelillä, paperilla, sähköpostitse tai puhelimessa käyty tiedonvaihto on kaikki mahdollista siirtää yhteen yhteiseen ERP-järjestelmään? Kun tiedot päivitetään aina samaan paikkaan, saadaan projektista kattava ja urakan edetessä päivittyvä kuva.

Reaaliaikainen tieto antaa etumatkaa

Mahdollisuus tuottaa heti tietoa yrityksen eri rooleissa toimiville päättäjille ja työntekijöille on kilpailukyvyn kannalta ratkaisevaa. Tiedonhallinta suoraan työmaalta on helppoa - urakoihin liittyvät tiedot, tunnit ja työt ovat samantien koko organisaation tarkasteltavissa.

Reaaliaikainen ja kokonaisvaltainen tieto urakan tilanteesta puolestaan helpottaa kustannusten ja resurssien arviointia. Kovan kilpailun keskellä kannattavuuden seuraaminen on yritykselle ensiarvoisen tärkeää.

ERP-järjestelmän avulla jokapäiväinen liiketoiminta ja päätöksenteko pohjautuu oikeaan ja ajantasaiseen tietoon.

Uutta projektikohtaista tietoa

Käyttöönotettu ERP-järjestelmä näkyy siis suoraan yrityksen kilpailukyvyn nousuna ja on näin ehdoton valttikortti.

Kun järjestelmä räätälöidään aidosti yrityksen tarpeisiin sopivaksi, on toiminnasta mahdollista saada myös uutta tietoa. Projektikohtainen kustannustieto edesauttaa myynnin tarjouslaskentaa, jolloin toimintaa voidaan suunnitella realistisemmin. Kannattavia osa-alueita voidaan järjestelmän tuottaman tiedon avulla vahvistaa ja kannattamattomat tunnistaa.

Projektin etenemisen hallinnointi, kustannusten seuranta sekä resurssien hyödyntäminen nousevat uudelle tasolle toiminnanohjausjärjestelmän myötä.

Haluatko lisätietoja ERP-järjestelmän hyödyistä?

Toiminnanohjausjärjestelmistä saadut hyödyt eivät urakointialalla enää tänä päivänä tule vain yhdestä lähteestä, vaan monipuolisesta tehostamisesta sekä keskitetystä projektin- ja tiedonhallinnasta. Lataa maksuton oppaamme Tehokas toiminnanohjaus urakointiyrityksissä ja lue lisää ERP-järjestelmästä liiketoiminnan kehittäjänä!

Miten kasvattaa tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmän avulla?