Urakointi+

Blogi ja Uutiset

10.8.2017 14:42

Harkitseeko urakointiyrityksesi toiminnanohjausjärjestelmän hankintaa? ERP-järjestelmä on aina urakointiyritykselle paitsi merkittävä investointi, myös yksi suurimmista muutosprosesseista, joihin yritys voi ryhtyä. Ei siis ole ihmekään, että järjestelmän ostovaiheessa herää paljon kysymyksiä. Projektiin liittyviä riskejä ei meidänkään mielestämme pidä vähätellä. Järjestelmätoimittajilla on kuitenkin suuri merkitys hankkeen onnistumiselle, joten on hyvä perehtyä laajasti eri vaihtoehtoihin välttääkseen sudenkuopat.

Toimiva ja tiivis vuorovaikutus          

Kaikenkokoiset urakointiyritykset hyötyvät toiminnanohjausjärjestelmästä, kunhan järjestelmän hankintavaiheessa huomio kiinnitetään oikeisiin asioihin. Pahin uhkakuva yleensä on, että isolla rahalla hankittua järjestelmää ei syystä tai toisesta saadakaan integroitua yrityksen toimintaan, jolloin investointiin käytetty aika, vaiva ja raha valuvat hukkaan. Jo järjestelmää ostaessa on siis syytä varmistaa, että yrityksesi tunnistamat kehityskohdat pystytään varmasti toteuttamaan toivotulla tavalla. 

Tämä taataan tutustumalla paitsi järjestelmäominaisuuksiin, myös järjestelmätoimittajan organisaatioon laajasti. Myyntipäällikkö tai avainasiakaspäällikkö on harvoin vastuussa itse käyttöönottoprojektista. Jo neuvotteluvaiheessa kannattaakin kysyä, kuka on projektipäällikkö tai konsultti, jonka kanssa yhteistyö tullaan pääasiallisesti hoitamaan.

Mikäli mahdollista, käy tapaamassa toimittajan puolelta projektiin osallistuvia henkilöitä ennen lopullista järjestelmänvalintaa. Sujuva vuorovaikutus järjestelmätoimittajan ja yrityksesi välillä ei ainakaan heikennä mahdollisuuksia ERP-hankkeen onnistumiseen.   

Toimialasi tunteva kumppani

Ihannetapauksessa sekä urakointiyritys että järjestelmätoimittaja tuovat käyttöönottoprojektiin omaa osaamistaan. Kannattaa kuitenkin tutustua järjestelmätoimittajan toimialatuntemukseen – selvitä esimerkiksi urakointialan referenssiasiakkaat ja asiakasmäärät. Voit hyvin tunnustella myös projekti- ja konsulttihenkilökunnan asiantuntemusta nimenomaan urakointiyrityksien toiminnanohjausjärjestelmistä. Tarkastele esimerkiksi, kuinka asiantuntevasti tarjouspyynnössä esitettyihin kysymyksiin vastataan.

Pyri tutustumaan toimittajaan ja varmista että nimenomaan toiminnanohjausjärjestelmä on heidän strategiansa keskiössä. Hyvä ja asialleen omistautunut palveluntoimittaja kuuntelee aidosti yrityksesi tarpeita, ja esittelee järjestelmästä vain oleelliset asiat. 

Rehellinen ja realistinen tarjous

Kun neuvottelet tarjouksesta pätevältä vaikuttavan järjestelmätoimittajien kanssa, haasta toimittaja kertomaan, kuinka juuri heidän järjestelmänsä voi auttaa yritystäsi saavuttamaan tavoitteet. Ammattitaitoinen järjestelmätoimittaja osaa kuvailla järjestelmän käyttöönottovaiheen totuudenmukaisesti ja tarjoaa realistisen budjetin. Rehellinen kumppani ei myöskään kaunistele käyttöönottoprosessiin kuluvaa aikaa.

Hyvästä tarjouksesta käy ilmi järjestelmätoimittajan halu panostaa kyseiseen järjestelmähankkeeseen. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, onko toimittaja liittänyt tarjoukseen sellaistakin lisätietoa, jota tarjouspyynnössä ei ole kysyttykään. Kattava tarjous kertoo usein toimittajan motivaatiosta sitoutua projektiin, joka on ensisijaista onnistumisen kannalta.

Kiinnostuitko?

Julkaisimme juuri pikaoppaan, jolla haluamme auttaa urakointiyritystäsi ottamaan ensimmäiset askeleet projektissa ja antaa tietoa toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprosessin eri vaiheista. Parhaan hyödyn tästä oppaasta saavat ne yritykset, jotka ovat hankkimassa ensimmäistä ERP-järjestelmäänsä. Opas tarjoaa ajatuksia ja pohdiskeltavaa myös niille yrityksille, jotka harkitsevat nykyisen järjestelmänsä vaihtamista.

Käy lataamassa ERP-järjestelmän ostajalle suunnattu maksuton pikaoppaamme täältä!