Urakointi+

Ha koll på dina projekt.

Urakointi+ är entreprenörens projekthanteringssystem. Följ upp projektens lönsamhet och beredskap i realtid.

 

Be om offert eller mer information
background
UrakointiPlus — Capacity Graph
UrakointiPlus — Field Report
UrakointiPlus entreprenörens projekthanteringssystem mobilanvändargränssnitt.

Vad är Urakointi+?

Urakointi+ är ett mångsidigt system för entreprenörer som vill hantera sina projekt, planera sina resurser och hålla koll på sina projektkostnaderna i realtid. All behövlig projektdata är tillgänglig på Urakointi + Saas plattformen var du än är. Projekt- och resurshanteringssystemet Urakointi+ fungerar som Saas och fungerar smidigt på mobiltelefoner, surfplattor och datorer.

Läs mer

UrakointiPlus software

Inga fler otydliga papper att fylla i gällande tidtabeller eller att hitta rätt formulär för ÄTA rapportering. All funktionalitet finns i Urakointi+ -programvaran och redo att användas då du har din telefon eller surfplatta med dig.

Hur fungerar Urakointi+ systemet? Se videon

Vilka fördelar erbjuder systemet?

Ett digitalt spetssystem för entreprenören

Om du vill, så kan du digitalisera hela din kedja från delarbeten till faktureringen eller välja att digitalisera endast en del av processen.

Personalen gör sin tids- och kostnadsrapportering och uppdaterar projektets faktureringsposter eller ÄTA information på plats med hjälp av mobilen eller en surfplatta. Projektledarna kan bläddra/skrolla och godkänna uppdateringarna, och göra möjliga justeringar om det behövs.

Det behövliga godtagandet inklusive kopplade dokument, kan mobilt kvitteras på plats eller skickas elektroniskt till godkänning då arbetsskedet genomförts.

De elektroniska installationsrapporterna sparar tid för både beställare och inköp och minskar på mängden papper som annars skickas av och an eller söks från eposter.

Hela processen för godtagandet, faktureringen och löneposterna kan digitaliseras.

 

Be om offert eller mer information

Kompatibel och integrerad

Urakointi+ är färdigt integrerat med ekonomisystem såsom Netvisor, Procountor, Visma.net, Visma Business och Heeros.

Person- och inköpsposter och försäljningsintäkterna flyttas automatiskt från ekonomisystemet till Urakointi+, och dessa kopplas samman med projektens skeden och persontimmarna, vilket möjliggör en realtida uppföljning av räntabiliteten.

Efterbehandlingskalkylerna behövs inte längre.

 

Be om offert eller mer information

Snabb fakturering

En tidsbov är att sammanställa datan för faktureringen. Vanligtvis behövs en mängd manuellt arbete, tid och därmed  kostnader. Urakointi+ hjälper också till i dethär skedet.

Faktureringsposterna, ÄTA arbetena och installationsrapporterna förflyttas till faktureringen automatiskt i samband med att arbetena fortskrider och statusen uppdateras.

Inköpsfakturornas rader kan fås automatiskt från ekonomisystemen och inkluderas.

Bilagorna sammanställs automatiskt till en PDF. Och den behövliga fakturerings- och arbetspostinformationen kan lätt medtagas via tex nätoperatörer till kunderna.

Urakointi+ följer upp de olika arbetsskedena automatiskt och anmärker genast då faktureringen kan påbörjas via systemet.

 

Be om offert eller mer information

Effektiv projektledning

Varje projektledare kan resursera och följa upp sina egna projekt. Kapasitetsvyn visar också framtiden och vilka resurser som behövs och hur effektiviteten av resurserna fortskrider enligt beställnings- och offertbasen. Möjliga avvikelser kan upptäckas i god tid, vilket ger möjlighet att reagera till förändringar. De elektroniska tids- och kostnadsrapporterna kan kollas och godkännas, varefter de automatiskt förflyttas till löneutbetalning och i fråga om tilläggs-/fakturerbara arbeten också automatiskt till kundfaktureringen.

 

Be om offert eller mer information

Varorna på rätt plats vid rätt tidpunkt

Ordern för de behövliga materialen skickas automatiskt från systemet. Leverantörerna kan godkänna ordermottagningen via en snabblänk och skicka information on leveranstidpunkten. Denna informationsprocess är oberoende av leverantörens egna system. Informationsuppföljningen mellan ordergivaren och leverantören stöder direkt byggplatsen och projektledaren att veta vilka varor levereras vid vilka tidpunkter. Inköpskostnader registeras automatiskt på projektet och hjälper att hålla ajour den ekonomiska uppföljningen.

 

Be om offert eller mer information

Anpassa till varje användarens behov

De olika användarna av Urakointi+ systemet kan ha olika roller och ha tillgång till och utföra ärenden i systemet. Endast de vyer som man sätter upp, är tillgängliga och synliga per användare och de andra ärendena kan lämnas bort från arbetsvyn – vilket förenklar användningen. Till exempel kan den högsta ledningen följa upp helhetssituationen, projektledarna följa upp sina egna projekt och planera effektiv en resursanvändning av sina egna team i sina projekt. Fältpersonalen kan se sin egen tidsanvändning och möjliga projektdokument såsom innehållet I arbetsordern, arbetsbeskrivningar osv.

 

Be om offert eller mer information
UrakointiPlus logotyp.

UrakointiPlus AB

UrakointiPlus AB är ett dynamiskt softwareföretag som utvecklar verktyg för entreprenörer. UrakointiPlus grundades som en spinoff från ett annat softwarebolag och har levererat Urakointi+-projekthanteringssystemet sedan 2012. Urakointi+ är ett mångsidigt verktyg för entreprenörer som vill hantera sina projekt, planera sina resurser och hålla koll på sina projektkostnaderna i realtid.

Läs mer

Kundreferenser

Jan Gustafsson - Nikkarit Oy

Jan Gustafsson

Nikkarit Oy

"Den mest konkreta fördelen är att samma information inte behöver registreras på flera platser," säger Gustafsson. "Det finns för närvarande färre personer i administrationen än då vi började, trots att det totala antalet anställda har nästan fördubblats. Dessutom är uppföljningen bättre och vi kan följa marginalerna i realtid. Vi följer också upp faktureringsfördröjningarna mycket noggrannare idag,” tillägger Gustafsson.

Läs mer

Fyll i formuläret

Vill du ha ett erbjudande och / eller mer information om Urakointi+ -systemet?

Fyll I dina uppgifter så skickar vi ett erbjudande om du anger antalet användare (handledare och fältarbetare) för ditt företag. Om du vill kan du prata med en Urakointi+ expert. Vi garanterar att du med Urakointi+ -systemet blir mer effektiv och följer upp dina projekt bättre.


Fyll i formuläret så kontaktar vi dig