Urakointi+

Nikkarit nöjer sig endast med det bästa

background

Nikkarit AB är experter inom listning (sockel, foder, taklist osv) och karmmontering vid alla typer av byggnader. Listningarna kan ses i tusentals lägenheter, hotell, kontor och kontorsbyggnader, samt många projekt som bl a Victoria Tower i Kista, Clarion Hotel i Arlanda och Grand Hotel i Stockholm.

 

Sökandet av ett lämpligt Projekthanteringssystem börjar – behov av stöd för en utbredd verksamhet

Nikkarits listningsverksamhet börjar från år 1990 och Nikkarit AB startade 2005 i Sverige. Den yrkeskunniga erfarenheten i kombination med en kontinuerlig utveckling har lett företaget till sin nuvarande position - marknadsledare inom sitt område i Sverige och Finland. Den starka och stabila tillväxten baserar sig på långa och välskötta kundrelationer. Tillförlitligheten och leveranssäkerheten stöds av medlemskap i RALA, AAA-rating och moderföretaget Mellby Gård, som ger värdefullt stöd för framtida planer.

Vid tidpunkten för Nikkarits sökning efter ett projekthanteringssystem, var verksamheten redan aktiv på tio orter. Det var svårt att få en helhetsöversikt och det var nästan omöjligt att förutsäga det ekonomiska resultatet eftersom varje enhet använde sin egen Excel för att övervaka projekten och det ekonomiska läget. Enheterna fungerade på lite egna sätt och datan matades in flera gånger – på många olika ställen.

 

Ett system anpassat för Nikkarits verksamhet

När man hos Nikkarit bestämt sig för att välja en systemleverantör för Projekthanteringssystemet, var målsättningarna tydliga: "Målet var att förkorta faktureringstiderna, och förbättra förutsägbarheten och resurshanteringen. Vi ville följa upp alla orters verksamhet med ”samma glasögon”, säger Jan Gustafsson, nuvarande VD för Nikkarit.

Den stora utmaningen med att köpa ett projekthanteringssystem var att hitta ett system som skulle svara på Nikkarits specifika krav, och stöda verksamheten som var utbredd på många orter. Ett sådant system fanns ännu inte på marknaden, och i det skedet måste det anpassas.

Ibrukstagningen fokuserade mycket på att anpassa systemet för att uttryckligen stöda Nikkarits verksamhet och processer. "Vi ville inte ändra vår egen verksamhet för systemets skull, utan ville ha ett system som passar vår verksamhet och våra processer från försäljning, planering till fakturering", redogör Gustafsson.

 

Projekthanteringssystemet ger tydlig uppföljning och underlättar resursplaneringen

Vi är särskilt nöjda med att systemet möjliggör en tydlig och transparent uppföljning av läget: ”Resursuppföljningen är bra. Vi ser resursbehoven för ca ett halvt år framåt, och har alltid rätt mängd personal i förhållandet till arbetsmängden”, berättar Gustafsson.

Med hjälp av systemets transparenta uppföljning, finns det inte bortkastade timmar eftersom personalen och arbetstiden alltid kan fördelas på rätt sätt enligt behoven. "Det är lättare att planera de framtida projekten, då vi vet vad som har sålts och vilka tidtabellerna är," säger Gustafsson.

Systemet är väl anpassat för arbetsflödet i ändrings-, tilläggs- och avgående arbeten (ÄTA). Det gått smidigt att upprätthålla nya behov och arbeten under projektets gång. Det går att följa upp såväl ÄTA arbeten, de nya resursbehoven och projektet generellt. ÄTA arbetens information fungerar väl också med faktureringen.

 

Den praktiska användningen är ett plus

Nikkarit är nöjd med fjärrarbetsmöjligheterna som det nya projekthanteringssystemet stöder: "Det är bra. Vi kan alltid arbeta där vi just då befinner oss. I projektstartsmötena har vi alltid surfplattor med oss, och projektets särdrag dokumenteras direkt på plats," säger Gustafsson.

Partnerskapet med UrakointiPlus har också visat sig underlätta det dagliga, praktiska arbetet: "UrakointiPlus är en pålitlig partner, och vi kan öppet diskutera alla ärenden. Vi har i tillägg fått stöd under semestrarna."

"Den mest konkreta fördelen är att samma information inte behöver registreras på flera platser," säger Gustafsson. "Det finns för närvarande färre personer i administrationen än då vi började, trots att det totala antalet anställda har nästan fördubblats. Dessutom är uppföljningen bättre och vi kan följa marginalerna i realtid. Vi följer också upp faktureringsfördröjningarna mycket noggrannare idag,” tillägger Gustafsson.

 

 

Begär en offert och/eller mer information!