Nikkarit eivät tyydy vähään


Nikkareiden listoitustoiminnan juuret ulottuvat aina vuoteen 1990 saakka. Tekemällä karttunut kokemus yhdistettynä ehtymättömään kehittymisen haluun ovat johtaneet yrityksen nykyiseen asemaansa – alansa markkinajohtajaksi Suomessa sekä Ruotsissa. Vahva ja vakaa kasvu perustuu pitkiin ja hyvin hoidettuihin asiakassuhteisiin. Viestiä luotettavuudesta sekä toimitusvarmuudesta tukevat RALA-jäsenyys , AAA-luokitus sekä arvokasta tukea tulevaisuuden suunnitelmille tarjoava emokonserni Mellby Gård

Toiminnanohjausjärjestelmää etsimään lähtiessään Mestarinikkareiden toiminta oli jakautunut kymmenelle paikkakunnalle. Kokonaiskuvan näkeminen oli hankalaa ja ennustettavuus lähes mahdotonta, kun kukin yksikkö seuraili tilannetta Excelin avulla. Kaikki toimivat hieman omalla tavallaan, ja tietoja jouduttiin syöttämään moneen kertaan – ja moneen eri paikkaan.

Haettiin nimenomaan järjestelmää, joka istuu Nikkareiden toimintaan

Toiminnanohjausjärjestelmän toimittajaa valitsemaan lähdettäessä tavoitteet olivat selkeät: ”Tavoitteena oli saada laskutusviive lyhyemmäksi, ennustettavuus ja resurssien hallinta paremmaksi. Kaikkia paikkakuntia pitäisi pystyä katsomaan ’samojen lasien läpi”, kertoo Jan Gustafsson, Mestarinikkareiden nykyinen toimitusjohtaja.

Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan isona haasteena oli löytää järjestelmä, joka taipuisi Nikkareille ominaiseen, useammalle paikkakunnalle jakautuneeseen toimintaan. Tällaista järjestelmää ei vielä siinä vaiheessa ollut olemassa, vaan se jouduttiin räätälöimään. 

Projektissa keskityttiin paljon siihen, että ohjelmasta tulisi todella sellainen, joka tukee Nikkareiden toimintaa ja prosesseja. ”Ei lähdetty siihen, että oma toimintamme olisi muokattu järjestelmään sopivaksi vaan haluttiin sellainen järjestelmä, joka sopii meidän toimintaamme”, Gustafsson linjaa

Toiminnanohjausjärjestelmä tuo läpinäkyvyyttä ja helpottaa resursointia

Nikkareilla ollaan oltu erityisen tyytyväisiä järjestelmän mahdollistamaan seurantaan: ”Resurssien seuranta on hyvä. Näemme jo puolen vuoden päähän resurssitarpeet, ja aina on oikea määrä miehiä työkantaan nähden”, Gustafsson kertoo.

Järjestelmän läpinäkyvyyden ansiosta hukkatunteja ei tule, kun miehet ja työtunnit saadaan allokoitua aina oikein tarpeeseen nähden. ”Tulevaisuuden arviointi on helpompaa, kun tietää, mitä on myyty ja mitä on tulossa.” 

”Konkreettisin etu on kuitenkin se, ettei samaa tietoa jouduta kirjaamaan useampaan paikkaan”, Gustafsson arvioi. ”Hallinnossa on tällä hetkellä pari henkilöä aiempaa vähemmän, vaikka henkilöstömäärä on kokonaisuudessaan lähes tuplaantunut. Lisäksi seuranta on parempi, ja katteita saadaan seurattua reaaliaikaisesti koko ajan.” Myös laskutusviiveet ovat Gustafssonin mukaan aiempaa tarkemmassa seurannassa.

Käytännön työn helppous plussaa

Uuden järjestelmän mukanaan tuomaan etätyömahdollisuuteen ollaan Nikkareilla myös tyytyväisiä: ”Se on hyvä. Aina voi toimia sieltä, missä on. Projektien aloituspalavereissa meillä on aina tabletit mukana, ja erityispiirteet kirjataan jo paikan päällä ylös.” Gustafsson kertoo.

Myös kumppanuus UrakointiPlussan kanssa on koettu käytännön työtä helpottavaksi: ”UrakointiPlus on rehti kumppani, aremmistakin aiheista voi puhua. Tukea on lisäksi saatu jopa lomaturauksiin”