Kategoria: Uncategorized

 • Henkilövaihdoksia UrakointiPlus Oy:ssä

  UrakointiPlus Oy:n liiketoimintajohtajana aloittaa 1.4.2022 alkaen yrityksen nykyinen talousjohtaja Risto Laukkanen. ”Toimintamme puhtaana ohjelmistotalona on vakiintunut, ja voimme yhä paremmin keskittyä asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin. Päätuotteemme Urakointi+ on saavuttanut vakaan markkina-aseman urakointiyrityksissä, ja valmistelemme sen osalta edelleen uusia markkina-avauksia.” Syksystä 2021 UrakointiPlus Oy:n vetovastuussa ollut liiketoimintajohtaja Kalle Kulonen siirtyy yksityisyrittäjäksi. Kalle tarjoaa edelleen asiantuntemustaan alihankintana UrakointiPlus…

 • Miksi laskutuksen automatisointi kannattaa?

  Työmaaolosuhteissa tehtävästä lisälaskutettavasta työstä hyötyvät sekä urakoitsija että tilaaja. Urakointiyritykselle projektiin kuulumaton lisätyö on mahdollisuus palvella tilaajaa mahdollisimman hyvin, kun osaaminen ja henkilöresurssit jo löytyvät. Tilaajalle puolestaan on kätevää, kun esimerkiksi projektiin valmistavaan työhön ei tarvitse erikseen ostaa tekijöitä. Automatisoitu järjestelmä pitää huolen laskutuksen toteutumisesta ja hälyttää, mikäli järjestelmään on kirjattu kustannuksia, muttei saatavaa tuloa. Poista…

 • Näin tehostat ERP-järjestelmän käyttöönottoprosessia

  Järjestelmän vaihtamiseen voi ohjata yrityksen toimintamallien tai prosessien päivitys tai uudet liiketoiminnalliset tavoitteet. Kun yrityksessä on tehty päätös siitä, että nykyinen toiminnanohjaus halutaan vaihtaa, on jo tunnistettu selkeä ongelma tai haaste, johon toivotaan ratkaisua. Onnistuneen projektin määrittävä tekijä ei siis koskaan ole hinta, vaan järjestelmän huolellinen käyttöönotto. Miten käyttöönotto kannattaa tehdä, jotta uutta järjestelmää päästään…

 • Mikä on urakointijärjestelmä?

  Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Ideaalitilanteessa ERP-järjestelmä on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri toiminnot saadaan yhdistettyä yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tässä blogiartikkelissa kerromme, millainen on nimenomaan urakointitoimialan yrityksille suunnattu toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuus ja miten alan työtehtävät on mahdollista toteuttaa järjestelmässä. Mikä on urakointijärjestelmä? Perinteisen…

 • Ensimmäiset askeleet urakointijärjestelmän vaihtoon: Milloin ja miksi?

  Markkinoilla vallitsee tällä hetkellä ERP-ostajan markkinat. Järjestelmän vaihtamiseen voi ohjata yrityksen toimintamallien tai prosessien päivitys tai uudet liiketoiminnalliset tavoitteet. Kun yrityksessä on tehty päätös siitä, että nykyinen toiminnanohjaus halutaan vaihtaa, on jo tunnistettu selkeä ongelma tai haaste, johon toivotaan ratkaisua. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän valinta tulisikin aina tehdä sen pohjalta, millaisiin ongelmiin kaivataan vastausta ja kuinka järjestelmän…

 • Näin sähköinen taloushallinto sujuu yhteistyössä tilitoimiston kanssa

  https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1aa61432d63c7%26domain%3Dwww.urakointiplus.fi%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.urakointiplus.fi%252Ff2fcd0cc201f14%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fwww.urakointiplus.fi%2Fblogi%2Fn%25C3%25A4in-s%25C3%25A4hk%25C3%25B6inen-taloushallinto-sujuu-yhteisty%25C3%25B6ss%25C3%25A4-tilitoimiston-kanssa&layout=button&locale=fi_FI&sdk=joey&share=true&show_faces=false&width=120 Sähköiset järjestelmät mahdollistavat aiempaa joustavamman työnjaon tilitoimiston ja urakointiyrityksen välille. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Näin pystytään tekemään liiketoiminnallisesti parempia päätöksiä ja vieläpä aiempaa nopeammassa aikataulussa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuvoittaa kirjanpitoa ja vapauttaa enemmän aikaa oleelliseen. Tilitoimistoyhteistyön ydinhyödyt Merkittävin sähköisen…