Tarpeeseen tehty järjestelmä parantaa liiketoimintaa – Asiakaskertomus Tähtiremontit Oy


Tarvittiin järjestelmä, jolla hallita eri liiketoimintayksiköiden kokonaisuutta. Markkinoilla olevat valmisratkaisut eivät palvelleet tarvetta, joten Urakointiplussan kanssa räätälöitiin toimialakohtainen järjestelmä, joka palvelee. Tänä päivänä Tähtiremontit tarjoaa aina vain nopeampaa ja laadukkaampaa palvelua asiakkailleen ympäri Suomen. 

Miksi kaiken pitää muuttua? – Muutos alkaa tavoitteiden tunnistamisesta

Tähtiremontit Oy on Suomen suurin sisustusrakentaja ja remontoija. Avaimet käteen -palveluun kuuluvat kaikki remontin vaiheet sisustussuunnittelusta remonttijätteiden kierrätykseen. Tähtiremonteilla on myös uniikki palvelumalli, jossa myytäviin asuntoihin tehdään virtuaaliremontoidut kuvat ja annetaan remonttisuunnitelmalle pitävä hinta. 

Tähtiremonteilla käsiteltävää dataa on paljon. Ennen Urakointiplussan käyttöönottoa tieto jakaantui moniin eri järjestelmiin, ja kokonaisuus oli hankalasti hallittavissa. Myyjät dokumentoivat työn pitkälti paperille. Yhtiössä alettiin etsiä ratkaisua, jolla työn seuranta, oikeellisuus sekä datan tallentaminen ja dokumentointi onnistuisivat sähköisesti. Tavoitteena oli siirtyä monesta järjestelmästä yhteen sähköiseen järjestelmään. Tämä minimoisi virheet ja manuaalisen työn määrän. 

Tähtiremontit ja Urakointiplus tekivät ison työn ohjelmiston räätälöinnissä ja pohjatöissä. Nyt markkinoilta löytyy juuri remontointialalle räätälöity järjestelmä, jonka muut alan yritykset voivat vain ottaa käyttöön. “Oli tietenkin paljon erilaisia valmisratkaisuja, mutta tarvitsimme aika räätälöidyn mallin yhtiöllemme, jossa on erilaisia liiketoimintayksiköitä”, Tähtiremonttien toimitusjohtaja Tami Ruotsalainen toteaa. “Tulimme siihen lopputulokseen, että räätälöimme oman järjestelmän. Teimme tarkat prosessikuvaukset kaikista liiketoiminnoista ja lähdimme rakentamaan järjestelmää remontointialan tarpeisiin Urakointiplussan kanssa”, Ruotsalainen kertoo yhteistyön alkamisesta. 

5 askelta sujuvan palvelun polulla

  1. Myynti

Tähtiremonteilla asiakashankinta ja myyntityö ovat iso kokonaisuus. Aikaisemmin aktiivista asiakashankintaa tehtiin soittamalla ja ovelta ovelle -myynnillä. Tulokset, myyntialueet ja eteneminen kirjattiin papereille ja tulostettuihin karttoihin. 

Nykyään kaikki tieto asuntotiedoista myyntituotteisiin on kirjattu Urakointiplussaan. Tähtiremonttien Urakointiplus-ohjelmistoon on synkronoitu myös erityisesti myyjien työtä helpottava tablet-sovellus. “Tablet-sovellus helpottaa myyjän työtä aivan valtavasti! Se on myyjän ja asiakashankkijan tärkein työkalu”, Ruotsalainen toteaa. 

Hyödyt myyjälle ja johdolle: Ei papereiden pyörittelyä eikä unohtuneita asiakastietoja. Reaaliaikainen tieto myynnin ja projektien tilasta.

Hyödyt asiakkaalle: Asiakas saa sujuvampaa ja nopeampaa palvelua. 

  1. Tarjous 

Ohjelmiston avulla tehdään kaikki tarjoukset, ja ne saadaan asiakkaalle nopeasti. Myyjän on helppo etsiä tabletista kaikki tuotteet, mitkä asiakas valitsee. Ohjelmisto muodostaa valituista tuotteista tarjouslomakkeen ja sopimuspohjan. Myyjillä on kannettavat tulostimet mukanaan, joten asiakirjat saadaan tulostettua asiakkaalle heti. “Tämä prosessi toimii meillä erityisen hyvin ja nopeasti. Tosi helppo ja vaivaton malli!” Ruotsalainen kertoo.

Hyödyt myyjälle ja johdolle: Myyjä näkee reaaliaikaisesti työtilanteen, hinnat ja tuotepaketit. Tarjousten tekeminen on helppoa ja nopeaa. Reaaliaikainen tieto myynnin ja projektien tilasta.

Hyödyt asiakkaalle: Asiakas saa heti tietoonsa remontin aikataulun ja tarkan hinnoittelun.

  1. Mittamies 

Tähtiremonteilla ammattitaitoiset mittamiehet mittaavat remonttikohteen tarkasti ennen remontin alkamista. Tällä poikkeuksellisella toimintamallilla taataan työn sujuva eteneminen sekä varmistetaan, että tehdas saa kalusteista, tasoista ja materiaaleista oikeat mitat. Kun myyjä tekee kohteessa kaupan, mittamies saa kaupasta tiedon, tekee oman osuutensa kohteessa ja vie kuvat ja merkinnät järjestelmään saman projektin alle. 

Hyödyt työntekijöille ja johdolle: Virheiden minimointi, sujuva ja ammattimainen työprosessi sekä reklamaatioiden riskin väheneminen.

Hyödyt asiakkaalle: Asiakas voi tehdä muutoksia ja saada tarkennuksia remonttiinsa liittyen. Toimintatavalla varmistetaan, että asiakas on ymmärtänyt, mitä on ostanut.

  1. Asentaja ja työnjohtaja 

Mittamieheltä tiedot siirtyvät edelleen asentajalle, joka saa ohjelmistosta työohjeet. Asentaja purkaa kohteessa vanhan ja luo tilalle huolellisesti uutta. Samat tiedot kulkevat projektin mukana eri työvaiheissa. Työnjohtaja hyväksyy projektin ohjelmiston kautta, ja tiedot kulkevat aina laskutukseen asti.

Hyödyt työntekijöille ja johdolle: Tietojen sujuva siirtyminen työvaiheesta toiseen. Tietojen oikeellisuus. 

Hyödyt asiakkaalle: Työ etenee sovitusti ja aikataulussa.

  1. Projektin seuranta ja katelaskenta

“Kokonaisuuden hallinta ja sen seuranta on yksi Urakointiplussan tärkeimmistä ominaisuuksista. Kaikki tieto löytyy samasta järjestelmästä. Tämä on tosi tärkeä asia toiminnan kehittämisen ja laajentamisen kannalta”, Ruotsalainen kertoo. 

Kaikkien projektien kulut näkyvät Urakointiplussasta, joten projektikohtaista jälkilaskentaa on helppo tehdä. “Katelaskenta saadaan sovelluksesta suoraan, ja reagoimme kehitettäviin asioihin tarvittaessa esimerkiksi hinnoittelulla”, Ruotsalainen toteaa. Järjestelmän resursointi-näkymä helpottaa ennakointia ja tulevien laskutusbudjettien tekemistä. 

Esimiestasolla on helppo seurata myyntitilastoja ja hakea erilaisia raportteja, kuten kuinka monta tarjousta myyjä on tehnyt saadakseen yhden kaupan. Myös myyjät pystyvät näkemään ohjelmistosta omia myyntisuorituksiaan. “Pystymme reagoimaan asioihin nopeasti”, Ruotsalainen kertoo.

Hyödyt työntekijöille ja johdolle: Toiminnan kehittäminen helpottuu. Asioihin helppo reagoida nopeasti. 

Hyödyt asiakkaalle: Palvelu paranee, kun kehitettäviin asioihin puututaan ajoissa. 

Urakointiplus on myyjän tärkein työkalu – “Ihan poikkeuksellinen järjestelmä!”

Tähtiremontit on saanut Urakointiplussasta jokapäiväisen työkalun ja erityisesti myyntityötä helpottavan järjestelmän. “Nykyään meillä tapahtuu oikeastaan kaikki Urakointiplussassa. Järjestelmä on parantanut valtavasti meidän liiketoimintaamme ja auttanut meitä toimimaan yhä nopeammin ja laadukkaammin”, Ruotsalainen kiittelee. 

Uusille paikkakunnille laajentaminen ja uusien myyjien perehdyttäminen toimii Tähtiremonteilla vaivattomasti. Kun uusi myyjä tulee taloon ja opettelee järjestelmän käytön, varsinaisen työn aloittaminen on helppoa millä tahansa paikkakunnalla. Sama järjestelmä on kaikkialla käytössä, ja järjestelmä ohjaa kaikkien paikkakuntien toimintaa samanlaiseksi.

“Olemme ehdottomasti päässeet tavoitteeseemme siirtyä käyttämään vain yhtä järjestelmää, ja sen kautta olemme minimoineet virheet ja manuaalisen työn määrän. Ihan poikkeuksellinen järjestelmä!”, Ruotsalainen toteaa. 

Tähtiremontit Oy

Tähtiremontit Oy on on Suomen suurin sisustusrakentaja ja remontoija. Avaimet käteen -palveluun kuuluu kaikki remontin vaiheet sisustussuunnittelusta remonttijätteiden kierrätykseen. Tähtiremontit toteuttaa remontit helposti, turvallisesti ja laadukkailla materiaaleilla.

Tähtiremontit tarjoaa yhteistyössä Kiinteistönvälitysyritysten kanssa asiakkailleen kokonaisvaltaista remonttipalvelua asunnon oston tai myynnin yhteydessä ja toteuttaa myynnissä oleviin asuntoihin virtuaaliremontoidut kuvat sekä antaa remonttisuunnitelmalle pitävän hinnan etukäteen.