Mikä on urakointijärjestelmä?


Toiminnanohjausjärjestelmä eli ERP-järjestelmä on koko yrityksen yhteinen tietojärjestelmä, jota tarvitaan kannattavaan ja tehokkaaseen toimintaan. Ideaalitilanteessa ERP-järjestelmä on koko yrityksen toiminnan ydin, jonka avulla eri toiminnot saadaan yhdistettyä yhdeksi ja helposti hallittavaksi kokonaisuudeksi. Tässä blogiartikkelissa kerromme, millainen on nimenomaan urakointitoimialan yrityksille suunnattu toiminnanohjauksen järjestelmäkokonaisuus ja miten alan työtehtävät on mahdollista toteuttaa järjestelmässä.

Mikä on urakointijärjestelmä?

Perinteisen toiminnanohjauksen ongelmat

Harvalla yrityksellä toiminnot pyörivät enää pelkästään paperilla, mutta monella kansiot ja mapit ovat kuitenkin usein osa tekemistä. Tyypillisesti urakointi- ja rakennusalan toiminnanohjauksessa onkin käytössä useita eri järjestelmiä, jotka eivät toimi yhteen. Lopputuloksena on paljon manuaalista työtä ja tietojen siirtelyä järjestelmästä ja Excel-taulukosta toiseen.

Perinteisesti toiminnanohjauksella haetaan tehokkuutta ja kasvua. Usein nykyinen toiminnanohjaukseen käytettävä järjestelmä tai järjestelmät eivät enää ole kunnolla hallittavissa tai tue kasvuaikeita. Toimintavarma ja helppokäyttöinen toiminnanohjausjärjestelmä on edellytys kasvulle, mutta monia arveluttaa järjestelmän käyttöönotto. Perinteisesti ERP-projektit ovat olleet työläitä, eikä aikataulussa tai budjetissa pysytä. Lisäksi perinteisen ERP-järjestelmän haasteena on se, että järjestelmä on harvoin tarkoitettu nimenomaan urakointi- ja rakennusalalle. Harvassa järjestelmässä huomioidaan toimialan erityispiirteet ja tarpeet, saati sitten yrityskohtaiset integraatiotarpeet.

Mikä on urakointijärjestelmä?

Urakointijärjestelmä urakointi- ja rakennusalan tarpeisiin suunniteltu täysin integroitu kokonaisratkaisu. Järjestelmä mahdollistaa samat asiat kuin ”perinteinen” ERP-järjestelmä, mutta huomattavasti helpommassa muodossa. Urakointijärjestelmä on helppokäyttöinen ja nopeasti osa arkea. Lisäksi järjestelmä skaalautuu yrityksen kasvun mukana.

Kattava kuva projekteihin ja taloushallintoon yhdessä järjestelmässä

Täysin sähköinen projektinhallinta mahdollistaa toteuman seuraamisen reaaliaikaisesti. Projektien hallintaa ja seurantaa helpottaa jatkuva yhteys kentän ja johdon välillä. Jokainen työntekijä voi kirjata työtunnit ja työtiedot helposti suoraan työmaalta, josta ne muodostuvat järjestelmässä suoraan palkka- ja laskutustiedoiksi.

Kaikki järjestelmään syötetty tieto liikkuu liidistä tarjoukseen, projektiin ja kirjanpitoon asti saumattomasti. Tarjousten tekeminen onnistuu helposti suoraan esitäytettyjen tietojen pohjalta. Myös laskenta sujuu nopeasti järjestelmän avulla ja tarvittaessa litterakohtaisesti. Integroidusta CRM-järjestelmästä näet nopeasti tarjoukset ja myyntimahdollisuudet sekä aktiviteettihistorian. Kattava kuva myynnin etenemisestä auttaa tunnistamaan pullonkaulat ja kehittämään urakointiyrityksen myyntiprosessia. Lisäksi järjestelmä tarjoaa saumattoman, reaaliaikaisen ja kaksisuuntaisen integraation taloushallintoon ja logistiikkaan. Järjestelmässä on mahdollista hoitaa helposti taloushallinnon tehtävät, kirjanpito, palkat ja laskutus.

Haluatko lisätietoja?

Älä käytä ERP-järjestelmän hankintavaiheessa liikaa aikaa eri järjestelmien ominaisuuksien ja teknisten käyttöympäristöjen vertailuun. Keskity ennen kaikkea oman yrityksesi tarpeiden ja tavoitteiden määritykseen – siten varmistat juuri omalle yrityksellesi sopivan ERP-järjestelmän löytymisen.

Jos käytössänne on jo toiminnanohjausjärjestelmä, haluat ehkä lukea lisää urakointijärjestelmään vaihtamisesta. Lataa silloin Urakointijärjestelmän vaihtajan pikaoppaamme täältä.

Mikäli teillä ei ole vielä ERP-ratkaisua, lataa tästä Urakointijärjestelmän ostajan pikaopas!