Näin sähköinen taloushallinto sujuu yhteistyössä tilitoimiston kanssa  • https://www.facebook.com/plugins/like.php?action=like&app_id=&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1aa61432d63c7%26domain%3Dwww.urakointiplus.fi%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.urakointiplus.fi%252Ff2fcd0cc201f14%26relation%3Dparent.parent&container_width=0&href=http%3A%2F%2Fwww.urakointiplus.fi%2Fblogi%2Fn%25C3%25A4in-s%25C3%25A4hk%25C3%25B6inen-taloushallinto-sujuu-yhteisty%25C3%25B6ss%25C3%25A4-tilitoimiston-kanssa&layout=button&locale=fi_FI&sdk=joey&share=true&show_faces=false&width=120

Sähköiset järjestelmät mahdollistavat aiempaa joustavamman työnjaon tilitoimiston ja urakointiyrityksen välille. Sähköisen toimintatavan tavoitteena on yhdistää ja automatisoida kirjanpidon eri työvaiheita sekä tuottaa samanaikaisesti valmista kirjanpitoaineistoa. Näin pystytään tekemään liiketoiminnallisesti parempia päätöksiä ja vieläpä aiempaa nopeammassa aikataulussa. Tässä blogiartikkelissa kerromme, miten yhteistyö tilitoimiston kanssa sujuvoittaa kirjanpitoa ja vapauttaa enemmän aikaa oleelliseen.

Tilitoimistoyhteistyön ydinhyödyt

Merkittävin sähköisen taloushallinnon hyöty on tilitoimiston ja urakointiyrityksen välisen yhteistyön automatisoituminen ja helpottuminen. Pilvessä toimivan järjestelmän avulla urakointiyrityksen ei tarvitse enää kuljettaa mukanaan esimerkiksi mappeja tai papereita, vaan sekä tilitoimisto että yritys voivat tehdä kirjauksia ja käyttää tietoja sujuvasti omilta työpisteiltään. Näin myös työnjaosta tulee jouhevampaa.

Sujuva laskutus

Järjestelmä luo laskutuksen automaattisesti tarjoukseen lisätyistä tuotteista, joten myyntilaskut ovat aina maksatusta vaille valmiita. Laskutuksen toteutumisesta ei tarvitse huolehtia, ja taatusti toteutunut laskutus mahdollistaa sujuvamman liiketoiminnan.

Reskontrat voidaan hoitaa itse tai ulkoistaa ne osittain tai kokonaan. Sähköisen järjestelmän avulla työnjako voidaan sopia joustavasti esimerkiksi niin, että yritys hoitaa itse laskutuksen ja tilitoimisto seuraa myyntireskontraa ja suorituksia, sekä kohdistaa kohdistamattomat suoritukset ja hoitaa tarvittaessa muistutuslaskut sekä perinnän.

Kokonaiskuva haltuun

Sähköisen raportoinnin avulla urakointiyrityksessä nähdään tuloslaskelma aina reaaliajassa. Näin päästään nopeasti seuraamaan yrityksen taloudellista tilaa, aina myynti- ja ostolaskuille saakka. Raportit voidaan ajaa automaattisesti sähköiseen arkistoon, josta ne ovat saatavilla milloin tahansa.

Palkanlaskenta

Asentajien kirjaamat tunnit siirtyvät automaattisesti laskutukseen ja palkanlaskentaan, joka on suunniteltu täyttämään suomalaiset TES-vaatimukset. Palkanlaskenta on myös ajansäästöllisesti järkevää ja helppoa ulkoistaa tilitoimistolle, joka hoitaa asiat ajallaan ja tuntee juuri urakointialan työehtosopimusten sisällöt. Yrityksen taloushallinnasta vastaavalle taholle jää vain sähköinen tarkistus ja hyväksyminen.

Rakenna tilitoimistoyhteistyöstä kumppanuussuhde

On tärkeää, että urakointiyrityksessä tiedetään omat tarpeet ja resurssit, jotta tilitoimistoyhteistyöstä saadaan räätälöityä juuri oikeanlainen paketti. Malleja on monenlaisia: Tilitoimisto voi esimerkiksi hoitaa urakointiyrityksen pääkirjanpidon ja palkanlaskennan, tai urakointiyritys itse voi esimerkiksi hyväksyä ostolaskut ja tilitoimisto hoitaa prosessin loppuun.

Parhaimmillaan tilitoimiston ja urakointiyrityksen välinen yhteistyö on todella vaivaton ja helppo kumppanuussuhde. Tilitoimistoyhteistyötä järjestäessään urakointiyrityksen kannattaa huomioida myös tilitoimiston toimialakohtainen asiantuntemus. Tällöin tilitoimistossa tunnetaan urakointiyrityksen toimintaa muutenkin kuin pakollisten raporttien muodossa.

Haluatko tietää muut parhaat käytännöt urakointiyrityksen taloushallintoon?

Ne urakointiyritykset, jotka hoitavat taloushallinnon kuntoon heti, saavat enemmän aikaa liiketoiminnan kehittämiseen. Lue lisää tilitoimistoyhteistyöstä ja taloushallinnon parhaista käytännöistä pikaoppaastamme!